Vindvarsel for flyplasser

Norske forskere legger nå siste hånd på et nytt system for lokal vindvarsling. De forventer at systemet vil gi sikrere forhåndsvarsler om turbulens nær flyplassene – og dermed gjøre luftfarten tryggere.

Systemet er basert på et regneprogram som SINTEF og Det norske meteorologiske institutt (DNMI) har utviklet. I regi av det nasjonale tungregneprosjektet “NOTUR”, er de to instituttene i gang med å “speede” opp programmet – dvs. få det til å regne så raskt at det kan brukes til varslingsformål.

I dag bruker meteorologene tolkninger av vindmålinger o.l. til å forutsi turbulensfaren rundt flyplassene. Det nye varslingssystemet er ikke basert på menneskelige vurderinger, men på de grunnleggende fysiske lovene som ligger til grunn for all matematisk basert værvarsling. Etter planen skal en prototyputgave testes ut ved en norsk flyplass neste år.