Oslo

Oslo mest overvåket

Hovedgatene i Oslo er blant Europas mest overvåkede, bare slått av London. Det viser foreløpige resultater fra et europeisk forskningsprosjekt der sju land deltar. Men det betyr ikke at Storebror ser oss, heller at mange lillebrødre følger halvhjertet med – i butikker, banker og lignende.

Prosjektleder Ann Rudinow Sætran ved NTNU sier at forskerne fant mange kameraer og mange systemer under kartleggingen, men liten eller ingen koordinering mellom dem. Og intensiteten på overvåkingen er lav: De færreste steder fins det folk som jevnlig holder et øye med det som skjer på skjermene.