printing press

Estetiske teknologier

Informasjonssamfunnet er ikke av ny dato og begynte ikke med de digitale mediene. Det strekker seg i det minste tilbake til oppfinnelsen av boktrykkerkunsten og etableringen av et statlig postvesen. Nå gjør forskere og studenter ved NTNU et arkeologisk dypdykk i 300 års medieteknologier, for å finne ut hvordan de har preget vår sansning og oppfattelse av verden rundt oss. Det tverrfaglige forskningprogrammet “Estetiske teknologier 1700-2000” skal ta for seg medieteknologiene i et historisk perspektiv, og undersøke hvordan estetikken og teknologien gjennom århundrer har påvirket hverandre.