Skåner fangsten

SINTEF har utviklet en ny innretning som øker gevinsten ved trålfiske. Nyheten kalles slusekammer og gjør det mulig å hale i land en trålsekk uten at fisken får klemskader Samtidig senkes energiforbruket. Patentet består av et kammer som fløter fisken inn båten ved hjelp av vinsj. Dette gjør at fisken tas ombord med mindre energibruk enn hva som trengs ved vanlig trålslipp.

Deretter slippes fisken ut av nettet ved hjelp av en glidelåsliknende innretning som går på langs av trålsekken. Patentet øker den salgbare delen av fangsten med anslagsvis ti prosent, kvaliteten på fisken blir også bedre. Ideen kom opprinnelig fra oppdragsgiveren, men kreative forskere ved Fiskeri og havbruk har videreutviklet, simulert og til slutt bygget modell av kammeret.