Moden ressurs

SINTEF skal nå forske på de unge gamle. Gjennom både mediene og en del studier tegnes det et bilde av eldre arbeidstakere som lite attraktiv arbeidskraft. SINTEF ønsker å finne ut hva som kan gjøres for å rette på dette. I prosjektet “Modne arbeidstakere – framtidas ressurs i et arbeidsliv med knapphet på arbeidskraft?” skal forskningsstiftelsen studere norske bedrifters måter å tenke og handle på i forhold til arbeidsgruppen 45+.

Et av spørsmålene forskerne reiser, er hvorfor noen slutter i arbeidslivet, mens andre fortsetter til pensjonsalder.

Bakgrunn for prosjektet er mangelen på arbeidskraft og at vi er for få i arbeid til å klare utgiftene til pensjon og andre fellesoppgaver for vår aldrende befolkning. Fordommer, individets rett til arbeid, og samfunnets plikt til å gi den enkelte verdige betingelser for arbeid, skal også belyses.