Gløshaugen hovedbygget

Løser store spørsmål

Hvordan skal skip og andre havkonstruksjoner bygges for å bli sikrest mulig? Hvordan lager hjernen hukommelse? Hvordan få best mulig kvalitet på elektroniske kommunikasjonssystemer?

Tre NTNU-miljøer har fått status som senter for fremragende forskning (SFF). De tre er International Centre for the biology of memory, Centre for quantifiable quality of service in communication systems og Ships and ocean structures.

SFF er en ny ordning som skal fremme kvalitet i norsk forskning. Ambisjonen er å skape forskergrupper på internasjonalt nivå. 140 millioner kroner skal deles ut årlig i ti år til de 13 forskningsmiljøene i Norge som har passert gjennom nåløyet.

Hukommelsesgruppen ledes av professor Edvard Moser. Hukommelse er ikke lagret ett sted i hjernen, men spredt mange steder i hjernebarken, avhengig av type hukommelse. De ulike hukommelsestypene møtes i et bestemt område i hjernen, kalt CA3. Det er dette området NTNU-gruppen vil forske på. Målet er å forstå hvordan hukommelse oppstår. Dette vil kunne hjelpe forskerne til å forstå hva som skjer når hukommelsen svikter.

I årene som kommer, vil stadig mer av trafikken på nettet bestå av avanserte lyd- og bildetjenester. Professor Peder Emstad leder gruppen som forsker på kommunikasjonssystemer; på å sikre kvaliteten på håndtering av trafikk i elektroniske nett. Senteret håper også å kunne sørge for å gjøre norsk IKT-industri konkurransedyktig.

Gruppen til professor Torgeir Moan skal utvikle sikrere skip med høy hastighet – og marine konstruksjoner for bruk i petroleumsvirksomheten på dypt vann.

Senteret vil også fokusere på utvikling av framtidas havbruksteknologi.