Lær å gjøre en bedre jobb

I januar starter et nytt universitetsfag, beregnet på dem som har vært i yrkeslivet en stund. Faget baserer seg på et samspill mellom erfaring, teknologi, vitenskap og kunst. Det har fått navnet Skapende yrkesutøvelse, med undertittel Helhetlig læring i et fremtidsperspektiv, og gir 30 studiepoeng (10 vekttall). Hensikten er å gi deltakerne innsikt i nye læreformer og øke evnen til kreativ innsats.

Det er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm og Universitetet i Bergen (UiB) som samarbeider om det nye faget. Gjennom nye læringsformer skal deltakerne utvikle kreativitet, holdninger og innsikter som bidrar til at de kan gjøre en bedre jobb.

Læringsverktøyene vil være lyrikk, film, musikk og skjønnlitteratur, samt faglitteratur innen filosofi, psykologi og pedagogikk. Det er ingen tradisjonell eksamen. Derimot skal deltakerne utføre ulike kreative samarbeidsoppgaver via Internett, som skal presenteres offentlig og i dialog med en jury på tre personer. Arbeidene blir publisert på Internett. Faget strekker seg over ti måneder med fire deltakersamlinger og oppgaver på egen arbeidsplass. Du kan lese mer om prosjektet på internettsiden http://www.skapende.no