Innsats for dykkernes helse

Professor Alf O. Brubakk ved NTNUs medisinske fakultet har blitt tildelt Statoils forskerpris for 2001 for sin mangeårige innsats innen dykkermedisin. Brubakk har vært spesielt interessert i de fysiologiske virkningene av dykkingen og dykkernes helse. De siste tiårene har han ledet et større forskningsprosjekt innen dekompresjonsproblematikk. Det er kompliserte mekanismer som styrer utskilling av gass når dykkeren skal tilbake til normale atmosfæriske forhold etter oppholdet nede på havbunnen. Denne forskningen bidrar til at oljeselskapene nå kan gjennomføre dykkeoperasjoner forsvarlig og uten skader, i motsetning til hva som var tilfelle i oljeindustriens barndom.