Sjøen

Havnelaboratorium for studenter og industri

NTNU har fått et nytt skreddersydd laboratorium for faget “marin kybernetikk”. Det nye laboratoriet er på beskjedne 40 x 6,5 meter med bølgemaskin, slepevogn og anlegg for å simulere strømforhold. Bassenget vil ivareta behovet som de nye sivilingeniør-kandidatene med spesialutdanning innenfor kybernetikk vil ha for å eksperimentere med modeller, men bassenget vil også bety en spesialisering som har vært etterspurt av industrien.

Vegg i vegg med det nye laboratoriet forvalter MARINTEK verdens største havlaboratorium på 80 x 50 meter og en 260 meter lang slepetank. Begge deler benyttes mye til oppdragsforskning. MARINTEK vil disponere 25 prosent av virksomheten i den nye tanken.