Etterklang

I denne spalten bringer vi noen kommentarer, rettelser og oppfølginger av tidligere artikler i Gemini. OBS: Gemini er en periodisk publikasjon som med dagens omfang ikke har mulighet for å trykke lengre diskusjonsinnlegg basert på tidligere artikler. Slike kommentarer vil bli formidlet direkte til den det gjelder.

*I artikkelen “Tause vitners tale” i forrige nummer av Gemini, kom vi i skade for å skrive at den første testen av et menneskes DNA-profil ble utviklet i USA. Dette var feil. Landet var Storbritannia, året var 1984, og mannen bak var Sir Alec Jeffreys, professor ved University og Leicester. Funnene ble publisert i Nature året etter, og i 1986 brukte Jeffreys DNA-profilering for å identifisere en mann som hadde myrdet to engelske ungjenter. Dette var første gang DNA-analyse ble brukt i kriminaletterforskning – først for å renvaske en uskyldig mistenkt, deretter for å felle gjerningsmannen.

Redaktør