Bleier i byen

Nå ønskes barnefamiliene velkommen til Trondheims mest urbane boligstrøk, Nedre Elvehavn.

Nærbarnehage, lekeplasser under tak, leiligheter som kan utvides og parseller på hustaket. Dette er noen av ideene arkitekt og entreprenør har på skisseblokka når byens mest urbane botilbud til barnefamiliene skal realiseres.

I ryggen har byutviklerne SINTEF, som i samarbeid med barnefamiliene skal definere tiltak som må til for å få barnefamilier til å velge urbant framfor landlig når de skal sette bo. Målet er å skape et levende bomiljø på havna. I dag finnes det ikke boliger i sentrum av Trondheim, som er spesielt tilrettelagt for barn.

– Et levende bomiljø betyr at vi må unngå ghettoliknende tilstander. Vi vil ikke ha bare ungdom, bare enslige eller bare mennesker over 50 på elvehavna. Erfaring viser at barnefamiliene virker berikende og stabiliserende på boområder, sier arkitekt Thyra Knudsen ved Svein Skipnes Arkitektkontor AS. Derfor etterlyser utbyggerne nå barnefamilier som kan tenke seg å bo i sentrum av byen. En av grunntankene i prosjektet er nemlig at familiene selv skal være med på utforminga av både boområdet og leilighetene.

Christina B. Winge