Papirmølla over bord

Et nettbasert rapporteringssystem gir tidsbesparelser i travle havneområder.

Rapporteringssystemet er et resultat av fem års utvikling ved Marintek, og bygger på et helt nytt meldingsformat som sendes over internett. Ifølge forsker og prosjektleder Tore Flobakk ved Marintek er dette ikke ulikt et e-postsystem med stor grad av brukervennlighet. I tillegg er bruk av systemet helt gratis – noe som gjør teknologien tilgjengelig for svært mange.

Opplysninger som destinasjon, tidsskjema, last, sertifikater og annen relevant informasjon sendes i et standardisert data-format, likt et enkelt skjema brukeren kan fylle ut. Deretter sorteres og lagres informasjonen i en stor database som er tilgjengelig for alle som benytter systemet, uansett hvor de befinner seg i verden.

– I dag kan denne informasjonsutvekslinga beskrives med ordet “papirmølle”. All informasjon utveksles manuelt, og mange skal ha informasjon om det samme. Det betyr at et skip bruker mye tid på å gi rett informasjon til rett instans – og mye må naturligvis gjentas. Ved å samle denne informasjonen i et elektronisk dokument unngår man å bruke unødig tid på rapportering, sier Flobakk.

Det er kun den informasjonen man selv taster inn, som er synlig. Myndigheter får se den informasjonen som er relevant for dem.

I dag testes systemet av oppdragsgiveren, Trondheim havn, tollvesenet, skipsagenter og Marintek, mens formell eier av systemet er Kystverket.

Fornøyd testpilot

Havnekaptein Sigurd Kleiven ved Trondheim Havn er en av brukerne av testversjonen. Han trekker fram meldingsformatet og datasikkerheten som klare fortrinn.

– At systemet er nettbasert, gjør det både effektivt og billig. Det er spesielt viktig for mindre firma som ikke har råd til systemer som er dyre i drift. Dessuten er programmet designet for å kommunisere med andre databaser. Det gjør at vi kan benytte det til å knytte sammen andre og viktige informasjonsdatabaser vi benytter i dag.

Satser internasjonalt

Havnetrafikken i Singapore vil også nyte godt av den norske teknologien. Prosjektets spede begynnelse oppstod nemlig hos Veritas i Singapore. De fikk i oppdrag å lage et it-basert havneklareringssystem for landet. Med støtte fra Forskningsrådet ble systemet utviklet til bruk både i Singapore og her hjemme. Nå vil norske havnemyndigheter jobbe for å gjøre det til EU-standard, opplyser prosjektleder Reidar Kjennbakken i Kyst-direktoratet.

Systemet ligger på Kystverkets hjemmeside: http://www.kystverket.no

Av Christina B. Winge