Metode avslører kommunikasjon i celler

I celler utveksles informasjon ustanselig ved hjelp av signalproteiner. En ny analysemetode har avdekket et hittil ukjent molekylært nettverk som viser hvordan feilinformasjon begrenses; hvordan celler har utviklet en måte å beskytte seg mot angrep fra enkelte proteiner på.

Analysen gir kunnskap om hvordan ødeleggelsen av et protein i en celle kan gi bivirkninger på andre proteiner. Ødelagte eller muterte proteiner spiller en viktig rolle i mange sykdommer, blant annet kreft.

Analysemetoden er utviklet av Kim Sneppen ved NTNUs Institutt for fysikk og Sergei Maslov fra Brookhaven National Laboratory i USA. Forskerne fikk i mai antatt en artikkel om metoden i tidsskriftet Science.