Forlenget levetid for Statfjord-feltet

Dersom Statoil tar opp gassen fra Statfjord-feltet, kan plattformene på feltet synke med inntil halvannen meter. Derfor tester man nå ut hvor store bølger plattformene tåler.

Sjøsprøyten står, bølgene fosser omkring oljeplattformen og slikker oppover betongsøylene. Men vi er ikke i Nordsjøen, vi er i havbassenget til Marintek. Og dekket på plattformen rager bare 40 centimeter over vannskorpa. Her tester Statoil og Marintek ut hvor mye Statfjord A-plattformen kan tåle dersom bølgene slår opp i dekket. For dersom beregningene stemmer, kan havbunnen hvor Statfjord A-plattformen står om noen år synke med rundt halvannen meter.

– Vi tester her med svært store bølger, vi ser for oss en situasjon som sannsynligvis ikke vil inntreffe, en 10 000-årshendelse. Vi undersøker hvor mye de største bølgene forsterkes på grunn av plattformen, og hvor store kreftene vil bli dersom bølgene treffer dekk. Statoil vil være sikker på at plattformen skal kunne tåle en slik hendelse, sier Carl Trygve Stansberg ved Marintek.

Årsaken til at Statfjord A kan synke, er at Statoil vurderer å tappe ut den resterende gassen fra feltet. Hittil har Statoil konsentrert seg om å produsere oljen. Bedriften har latt mye av gassen være igjen for å opprettholde maksimal oljeproduksjon. Statoil har også lenge injisert vann ned i reservoaret for å fortrenge oljen. Nå begynner det å bli slutt på oljen, men det er fremdeles igjen store mengder gass.

Hvis gassen fjernes og injeksjonen av vann stanser vil trykket synke, og dermed også havbunnen og plattformen. Statoil planlegger å begynne uttak av gassen rundt 2007 og fortsette produksjonen til 2015-2020. Men først skal oljeselskapet altså sjekke om dette er mulig uten å skade plattformen.

– Vi ønsker å ivareta sikkerheten på plattformen, derfor vil vi teste ut konsekvensene av å ta ut gassen, sier Ove Tobias Gudmestad fra Statoil.

Han mener Statoil har stor nytte av å gjøre denne testingen.

– Vi klarte ikke å forutse fra foreløpige teoretiske modeller nøyaktig hvordan bølgene ville virke på plattformen. Marintek har mulighet til både å teste ut plattformen gjennom modellforsøk i bassenget og analysere resultatene etterpå, derfor valgte vi å samarbeide med instituttet, sier Gudmestad.

Av Mari Rian Hanger