Sammen om storprosjekt

I fellesskap har SINTEF-instituttene Petroleumsforskning og Materialteknologi halt i land en kontrakt verdt 50 millioner kroner. Oppdragsgivere er oljeselskapene Conoco og TotalFinaElf.

– Et godt eksempel på hva SINTEF-miljøer kan få til ved å forene sine krefter, sier prosjektleder Kjell Arne Jacobsen og Stein Tore Johansen (bildet).

Prosjektet dreier seg om framtidas transportårer på havbunnen – rørsystemene som skal frakte olje og gass inn fra undervannsanlegg på store dyp. Sammen har de to SINTEF-instituttene fått i oppdrag å lage nye dataverktøy for ingeniørene som skal konstruere disse transportsystemene. Også SINTEF Anvendt matematikk deltar i prosjektet, som underleverandør for Materialteknologi. Stikkordet er flerfase-teknologi – transport av olje og gass i ett og samme rør, der også vann og sand fra brønnene følger med. Sammen med Institutt for energiforskning på Kjeller har SINTEF tidligere utviklet datamodellen Olga som i dag er standardverktøy verden over når flerfasesystemer prosjekteres. Det nye dataverktøyet vil ikke erstatte, men komplettere, verktøy av dagens type. Prosjektrammen på 50 millioner skal dekke et treårig forsknings- og utviklingsarbeid.