matte

NTNU får nasjonalt senter for matematikk

Et nasjonalt senter for matematikk i opplæringen skal opprettes i tilknytning

til NTNU. Senteret, som opprettes 1. august, vil få fire årsverk og en årlig bevilgning på seks millioner kroner fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Senteret skal ha som hovedoppgave å lede og å koordinere utviklingen av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen. Selv om senteret legges til NTNU, skal også miljøer fra andre kanter av Norge trekkes inn.