New Scientist leser engelsk Gemini

I siste utgave av engelsk Gemini skrev vi om firmaet SiMiCons arbeid med å utvikle en førerløs farkost som kan lette og lande som et helikopter og fly som et jetfly. Det engelske forskningstidsskriftet New Scientist ble åpenbart imponert over den norske teknologien. Det skrev at den Ufo-lignende farkosten kan bli neste generasjons spionfly og kan bli nyttig i for eksempel jakten på terrorister. Nyheten om bedriften med NTNU-utspring har siden spredt seg i verden.

Fra samme engelsk-Gemini plukket New Scientist også opp en SINTEF-sak: Sammen med oppfinner Frank Lærstad har SINTEF Elektronikk og kybernetikk utviklet en pusteventil som kan gi bedre pustehjelp til nyfødte barn.