Når vi utvikler intranett

Prosjektstyring og menneskelige ressurser er undervurdert i utviklingen av informasjonsteknologi.

Når firmaer og bedrifter skal utvikle intranett, er det en vanlig oppfatning at informasjonsteknologien i seg selv legger sterke føringer for utviklingsprosessen.

Denne oppfatningen blir kritisert av antropolog og Statoil-forsker Vidar Hepsø. Han har gjennom fire år fulgt et intranettprosjekt i Statoil.

I sin doktoravhandling ved NTNU ser han på hvilke ferdigheter som er nødvendige for at nye IT-løsninger og nye arbeidsformer skal spre seg.

– Prosjektledere for intranett-prosjekter eller portalutviklingsprosjekter må selvfølgelig beherske tradisjonelle prosjekteringsteknikker. Men de må også kunne stimulere både egne systemutviklere og brukernes evne til refleksjon over praksis.

De må videre kunne utvikle arenaer hvor brukere og systemutviklere kan lære av hverandre. Og sist, men ikke minst, må prosjektledere sette sammen team med komplementære ferdigheter.

Dette kan blant annet skje gjennom å involvere personell med samfunnsvitenskaplig kompetanse, mener Hepsø.

Tekst: Geir Gjelseth