Gjennom nåløyet

MARINTEK har laget en skipssimulator for det trange Akselsundet på Svalbard. Gjennom sundet transporteres kull fra Sveagruven. En grunnstøting her kan føre til katastrofale oljeutslipp i det sårbare, arktiske miljøet. Skipets bevegelser, bunnforholdene og terrenget er i simulatoren gjenskapt på en realistisk måte. Slik kan skipper og mannskap få tørrtrening i å forsere sundet.