Gamle bygg i ny drakt

Gamle bygninger kan brukes på en ny måte, og forskere ved SINTEF gir nå ut en veiledning om temaet.

– Det krever kunnskap og bevissthet å beholde gammel bygningsmasse samtidig som man innfrir de lovene som finnes. Siden det er mye å ta hensyn til, prøver vi å lage en oversikt over de viktigste punktene i en egen håndbok, forteller seniorforsker Arne Nesje ved SINTEF Bygg og miljø.

Forskerne har tatt for seg endringsmulighetene til bygninger og hvordan dagens lover blir innfridd. De har undersøkt bevarings- og verningsstrategier, og energieffektiviteten i ombruksbygg. Dessuten har de sett på det økonomiske utbyttet ved ombruk av bygninger.

Som case har forskerne blant annet studert hvordan utbyggerne av kjøpesenteret Solsiden i Trondheim har gått fram.

– Her er en del av det gamle preget tatt vare på. Fasader er beholdt, og noen av de gamle vinduene fra verkstedhallen er der ennå. Bygget har fått noen dispensasjoner fra regelverket for at den gamle bygningsmassen skal beholdes i størst mulig grad. Her er det mye bra planlegging og gjennomføring, forklarer Nesje.

– Det som peker seg ut i negativ retning, er lite fokus på energisparing i deler av bygningene. Noen av lokalene forbruker dobbelt så mye strøm som andre per kvadratmeter. Her kunne man spart inn ved å velge alternative tekniske løsninger med bedre styring av ventilasjon, kjøling og oppvarming.

Veiledningen kommer ut i mai og er et samarbeid mellom Scandiaconsult, Statsbygg, NCC og SINTEF.

Tekst: Mari Rian Hanger