Laksefarm

Fra farse til fast fisk

I dagens fiskefiletindustri går store deler av fisken til farse eller blokkprodukter. Ved hjelp av enzymet transglutaminase er det mulig å lime små fiskebiter sammen til nye produkter og større stykker. Enzymet danner kryssbindinger mellom proteinene i kjøttet og får det til å binde seg. Det styrker og kan gjøre ikke-formbart materiale formbart. Slik kan fiskefarse få konsistens som fiskekjøtt. Hensikten er å få mer ut av fisken og øke verdiskapingen i næringen. Prosjektet gjennomføres av SINTEF Fiskeri og Havbruk på oppdrag for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforbund.