Foto: Thinkstock

Nye helsekrav til bilførere

Hva skjer med førerkortet når du blir åtti, får en sykdom eller må ta medisiner?

Dagens helsekrav er både generelle og til tider vage, og ulykkesstatistikkene sørgelig lesing. Nå ønsker EU felles retningslinjer, og helsekrav til bilførerne. Dette skal norske trafikkforskere, sammen med kolleger fra åtte andre land, studere nærmere i EU-prosjektet Immortal. Målet er å utarbeide nye helsekrav til førere, basert på kunnskap om hvem som utgjør en risiko i trafikken. Nye metoder for testing av bilførere på veiene kommer også.

SINTEF har ansvaret for å utarbeide EUs nye retningslinjer, basert på resultater fra forskning om aldring og bilkjøring, rusmidler og medisiner, samt sykdomstilstander.

– I dag mangler vi gode nok kriterier for å kunne sile ut hvem som kan få kjøre bil, for eksempel ved kroniske sykdommer, som hjertelidelser, diabetes, smertetilstander og MS, for å nevne noen, forteller forsker Gunnar Jenssen i SINTEF. Andre problemer oppstår ved bruk av medisiner. Stadig flere tyr til medisiner for å takle hverdagen. Det er det viktig å kartlegge omfanget av legemidler, koblet opp mot prestasjoner i trafikken.

SINTEF skal studere hvordan mennesker med ADHD (hyperaktivitet) takler bilkjøring. I kjøresimulator skal det testes ut hvilken effekt medisinering har på bilkjøringen til denne gruppen.

– Immortal skal sørge for at EU-landene stiller samme helsekrav til bilførere, i tillegg er det mulig å luke ut høyrisikoførerne. En annen effekt av det treårige prosjektet vil være nye og sikrere veikant-undersøkelser, for både alkohol, medisin og synsforstyrrelser, sier Jenssen.