Nobelt selskap

Fem nobelprisvinnere besøkte Trondheim og NTNU 4. og 5. desember. Foranledningen var det store 100-årsjubileet for nobelprisene.

Prisvinnerne bidro med en rekke foredrag under besøket, og deltok samlet i en paneldebatt som tok for seg temaet forskning og inspirasjon. Blant de fem langveisfarende var det to medisinere. Christiane Nüsslein-Volhard fra Tyskland fikk prisen i 1995 etter å ha kartlagt at en simpel bananflue kan revolusjonere kunnskapen om mennesket. Daniel Carleton Gajdusek fra USA fikk i 1976 prisen for å ha funnet en forbindelse mellom menneskeetere på Ny Guinea og kugalskap.

To nobelprisvinnere i fysikk glimret også med sitt nærvær: Gerardus ‘t Hooft fra Nederland, som i 1999 mottok prisen for sitt bidrag til en ny forståelse av hvordan materien er bygget opp. Dessuten Henrich Rohrer fra Sveits, som fikk prisen i 1986 for utviklingen av sveiptunellmikroskopet. I tillegg til disse fire fagprisvinnerne, var også en fredsprisvinner fra 1999 til stede, Leger uten grenser. Overlege ved Ullevål sykehus, Morten Rostrup, er internasjonal leder av denne organisasjonen.

Tekst: Tore Hugubakken