Lege på datamaskin

Bedre oversikt over smerte

Et mer presist sykdomsbilde og en bedre kommunikasjon mellom pasient, lege og sykepleier. Det er fordelene med den nye håndholdte datamaskinen som tas i bruk ved Kreftavdelingen på St. Olavs hospital i Trondheim i løpet av våren.

– Mange kreftpasienter har store smerter uten at de får god nok lindrende behandling for dem. Dette skyldes blant annet at pasientene i kontakt med lege mer eller mindre bevisst underkommuniserer sine smerter, sier Hallvard Lærum, lege og stipendiat i medisinsk informatikk ved NTNU.

Med den nye, lille datamaskinen legger pasientene selv inn daglig sin opplevelser av smerter og symptomer etter en skala fra 0 til 10. Legen laster så over informasjonen i sin datamaskin for bedre å følge pasienten over tid. Dette gjør det enklere å gi pasientene riktig behandling. Programmet i datamaskinen er designet av Hallvard Lærum.

Tekst: Trond Oldertrøen