Aha! for elever

Eureka! ropte Arkimedes fra badekaret da han oppdaget den fysiske loven for oppdrift. Nå skal lærere og elever inspireres via internettet av slike banebrytende øyeblikk.

Vitenskapens historie inneholder mange gylne øyeblikk – inspirerende opptakter til ny, banebrytende erfaring. Galileo Galilei ble på en underlig måte fascinert av svingende lysekroner i domkirken i Pisa, i Italia. Dermed satt han i gang med å eksperimentere. I 1583 kunne fysikeren slå fast at to pendler med samme lengde har samme svingetid til tross for at de har forskjellig tyngde.

Kan glimtene av noen genistreker i vitenskapshistorien være til inspirasjon for dagens ungdom? Skolelaboratoriet ved NTNU og NTNU videre er i gang med å planlegge prosjektet “Aktiv naturfagundervisning”.

I samarbeid med skolene og Vitensenteret i Trondheim skal en rekke gylne øyeblikk i vitenskapshistorien legges til rette og formidles via kurs og internett til lærere og elever i den videregående skole.

– Gjennom prøving og feiling, motgang og skuffelser, beredes grunnen for den store oppdagelsen, det gylne øyeblikket, hevder Nils Kristian Rossing ved Skolelaboratoriet, – et øyeblikk som når det inntreffer, gir en så positiv og opphøyet opplevelse at en vil strebe mot å oppnå det igjen. Klarer vi å “gjenskape” noen slike øyeblikk hos elevene, tror jeg det betyr mer enn vi er klar over. Det vil åpne opp for innsikt og en undersøkelsestrang preget av kreativ, skapende aktivitet, tror Rossing.

Tekst: Arne Asphjell