Trening for trapper og lyskryss

Gamle mennesker går ikke nødvendigvis fortere om de trener musklene i beina.

Å rekke over gata på grønn mann er ikke alle eldre mennesker forunt. Heller ikke å ta ned en melpose fra ei hylle høyt oppe, komme seg over kanten på badekaret eller gå ned kjellertrappa. En del eldre trenger hjelp til mange av dagliglivets gjøremål.

Hilde Lohne Seiler ved Program for idrettsvitenskap, NTNU, har kartlagt eldre menneskers følelse av livskvalitet i forhold til de fysiske utfordringene de møter i hverdagen. I sitt doktorgradsarbeid har hun sirklet inn hvilke konkrete gjøremål eller bevegelser som skaper mest problemer. Resultatene fra kartleggingen bruker hun nå til å utvikle et spesialdesignet aktivitetsprogram for nettopp å gjøre de eldre best mulig i stand til å mestre dagliglivets hinderløyper.

– Når eldre skal holde seg i form, blir det ofte fokusert på å styrke musklene ved hjelp av tradisjonelle styrkeøvelser. Men det er ikke bare muskelstyrken i seg selv som avgjør hva du greier av fysiske utfordringer. Sterkere bein trenger jo ikke å bety at du går fortere, sier Seiler.

Hun mener derfor at de eldre trenger mer tilpasset trening, der alle øvelsene er funksjonelle og tilsvarer de fysiske utfordringer de eldre møter i hverdagen. Hilde Lohne Seiler jobber til daglig ved Institutt for idrettsfag ved Høgskolen i Agder.

Tekst: Tora Saltnes