Vindmøller på havbunnen

Vann har 850 ganger større tetthet enn luft. Derfor har strømninger i vann også mye større kraft enn luftstrømninger.

Denne krafta skal utnyttes på en ny måte i Hammerfest, der Hammerfest Strøm planlegger et anlegg med 20 vannmøller på havbunnen. Møllene er basert på det samme prinsippet som vindmøller, og turbinene skal plasseres i Kvalsundet mellom Kvaløya og fastlandet. Strømhastigheten i sundet er opptil 2,5 m/sek, og fra disse strømningene skal vannmøllene generere 300-800 kW elektrisk kraft hver. Hammerfest Strøm anslår at kraftpotensialet ved utnyttelse av tidevannet er på 650 GWh i Norge, og 450 TWh på verdensbasis.

På grunn av de store kreftene i vannstrømningene må turbinene i vannmøllene tåle mye større belastninger enn i vindmøller. Det er SINTEF Energiforskning som skal utvikle turbinen til vannmølla. – Vi designer formen på bladet med utgangspunkt i vanlige vingeprofiler for vindmøller. Strømninger i vann har jo nær sammenheng med vindstrømninger, men vi kan ikke bruke like lange vinger som i ei vindmølle. Tettheten i vann er så stor at turbinene må være mye mere kompakte, sier Per Egil Skåre i SINTEF Energiforskning

Også SINTEF Fiskeri og Havbruk deltar i vannmølleprosjektet. I løpet av høsten skal forskere her måle styrken på strømvirvlene i Kvalsundet. Siden virvler kan føre til ødeleggelse ved at det blir forskjellig kraft på hver vinge på mølla, trengs måleresultatene for å lage mølla sterk nok. Testmodellen som er under utvikling nå, skal prøves ut før prototypen blir lagd. Prototypen skal etter planen settes i drift i Kvalsundet neste år.