Tung satsing på lette metaller

Hva gjør vi for å erstatte det kommende inntektstapet i oljeindustrien?

Én av mulighetene er å satse hauger med penger på lettmetallforskning. NorLight er navnet til et nytt prosjekt ved SINTEF og NTNU, som har ei ramme på hele 200 millioner kroner over seks år. Det er Norges forskningsråd og den norske lettmetallindustrien, med Hydro Aluminium i spissen, som finansierer prosjektet. Hensikten er at Norge skal få sin bit av kaka – i det stadig voksende internasjonale markedet for lettmetaller som aluminium og magnesium.

NorLight-prosjektet forventes å bidra i stor grad til at den norske lettmetallindustrien får en solid vekst i årene framver. I dag står Norge for omtrent fire prosent av den internasjonale aluminiumsproduksjonen. Målet er at industriens omsetning skal øke med ti prosent årlig fram til 2010, og at antallet sysselsatte skal øke med 70 prosent.

Det er den eksisterende kompetansen ved SINTEF Materialteknologi og ved NTNU som skal brukes og videreutvikles for å nå målene for prosjektet. Lettmetallmiljøene ved SINTEF og NTNU har sterke bånd til den norske industrien, og internasjonalt anerkjent kompetanse på området. Nå blir både båndene til industrien og kompetansen styrket. Satsingen involverer omtrent tretti professorer ved NTNU, cirka seksti SINTEF-årsverk skal brukes, og det forventes at prosjektet resulterer i rundt femti doktorgrader.