Spesialdusj for jagerfly

Her ser du ørsmå vanndråper beskytte et jagerfly ved en simulert hangarbrann.

Under den pensjonerte Starfighteren brenner jetdrivstoff, antent av brannforskere i SINTEF-gruppen. Sekunder etter får de brannen under kontroll med slokkemetoden vanntåke. Åstedet er forsøkshallen til SINTEF-selskapet Norges branntekniske laboratorium. Her har laboratoriets folk testet vanntåke som slokkemetode i jagerhangarer for Forsvarets bygningstjeneste.

Prosjektet viser at vanntåke vil gi kontroll over og slokke brann i slike hangarer uten at ilden påfører flyene vesentlige skader, forutsatt rask innsats og god plassering av dyser i forhold til flyene. Vanntåke er en relativt ny slokkemetode som hittil er tatt mest i bruk på skip, oljeplattformer, industrianlegg ol. Metoden består i at vann dusjes ut i bittesmå dråper som delvis blir til damp ved brann. Dette har flere branndempende effekter: Vannets varmeopptak, særlig ved fordamping, gir kjøling av flammene, og det vannet som når fram til brenselsoverflaten, kjøler også brenselet. Samtidig øker vannets volum voldsomt ved overgangen til damp. Dermed fortrenges oksygen fra flammene.

På bakgrunn av prosjektet vil Forsvaret i nær framtid avgjøre om militære hangarer skal brannsikres på denne måten. Overingeniør Jan Øystein Eriksen i Forsvarets bygningstjeneste sier resultatene ser positive ut , men at egne tester og “skreddersøm” av blant annet dysearrangement må til dersom andre fly enn jagere, som overvåkingsfly og helikoptre, skal brannbeskyttes med samme metode.