Kunnskapsmuseet NTNU

Nasjonal artsdatabank

Vitenskapsmuseet ved NTNU skal administrere den nasjonale artsdatabanken som i høst ble bestemt lagt til Trondheim.

Databanken skal blant annet samle kunnskap om landets biologiske mangfold – av naturtyper, arter eller bestander. Kunnskapen skal være lett tilgjengelig for de som har bruk for den. Artsdatabanken skal opprettes neste år som en frittstående og selvstendig institusjon med eget styre. Fra 2003 skal den være i full drift. Det blir omtrent 15 ansatte, og kostnadene vil ligge på 15-20 millioner kroner i året, finansiert over statsbudsjettet. I starten skal det prioriteres arbeid med sårbare og truede arter, samt arter som er innført til landet.