Gløshaugen hovedbygget

Hvem forsker på hva?

Nå blir det lettere å finne fram i forskningen ved NTNU, innen NTNUs fem satsingsområder (medisinsk teknologi, energi og miljø, marin og maritim forskning, materialer, og informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Til hvert av områdene finnes det nå kompetansekataloger på nett, hvor du enkelt kan finne fram til forskningsfelter og hvem som forsker innen disse. Katalogene er alfabetisert etter tema og navn på forskere, og de finnes både på norsk og engelsk. Du når de ulike katalogene via adressen: www.ntnu.no/satsingsomraader/