Flerkulturell ungdom chatter som andre

Minoritetsungdom i Norge legger stor vekt på å være vanlige, på ikke å skille seg ut når de chatter på Internett.

De ønsker ikke at deres flerkulturelle bakgrunn skal spille noen rolle for hvordan de blir oppfattet. Som norske ungdommer i 16-18 års alderen gir de seg til kjenne med alder, kjønn og navn i de virtuelle rommene. Her “møtes” de etter skoletid og chatter om tilsynelatende ingenting – på samme måte som om de skulle ha møttes i et kjøpesenter eller “på hjørnet”.

– Dette er en viktig måte å bygge identitet på, forteller forsker Kristin Hestflått ved Institutt for tverrfaglige studier ved NTNU. Hestflåtts prosjekt er å studere hvordan minoritetsungdom bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å skape identitet og selvforståelse. Målet med prosjektet er å gi innspill om hvordan den norske skolen kan bruke IKT i undervisningen der elevene er både etnisk norske og har en annen etnisk bakgrunn.