Solfanger Enova

Den norske solfangeridealisten

Den typiske eier av et solvarmeanlegg i Norge, er en ressurssterk mann på 50-60 år. Han er interessert i energiløsninger, har gjerne teknisk kompetanse, og ønsker å spare både miljø og penger.

Synspunkt
dv1768009

– Tvilsom forbedring å lamme ansiktet med Botox

- Det kan hende at en blir deiligere med Botox. Men det kan være en viss fare for å bli både dum og deilig ettersom Botox svekker evnen til å oppdage følelser, og dermed nedsetter evnen til kommunikasjon og samhandling, mener Arne Vikan, spesialist i klinisk psykologi, NTNU.

Gravid

Data fra 30.000 kvinner kan berge liv

Kvinner med svangerskapskomplikasjoner har dobbelt så stor risiko for hjerte- og karsykdom. Nå vil et unikt datamateriale fra 30.000 kvinner gi stor gevinst i forebygging av sykdom.

Synspunkt
EIT IKKJE-TEMA : Lågstatuselevar får problem i høgstatusskolar
Foto: AGE/GV-press

Lesing kobler om hjernen

Å lære seg å lese betyr å koble om viktige deler i hjernen. Dette bør lærere vite og ta hensyn til. For å gjøre jobben lettere for barna.

klimakunst, klima, kunst

Klimakunst for bedre livsstil

Kunst kan gi oss en emosjonell reaksjon. Kan samtidskunst bidra til at vi legger om vanene våre og lever mer miljøvennlig?

Synspunkt
Formålet med klimapolitikken er å gjøre alle energikjeder praktisk talt utslippsfrie innen 2050. For at det skal bli mulig, må transportsektoren baseres på utslippsfrie energibærere, som elektrisitet, sier Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero. Foto: Thinkstock

– Skonhoft ser ikke energirevolusjonen

Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero er ikke nådig i sin omtale av professor Anders Skonhoft ved NTNU. Skonhoft er sterkt kritisk til elbilpolitikken i Norge.

The Norwegian Association for the Blind and Partially Sighted thinks that the current system catering for visually impaired pupils is not good enough, and that action should be taken to provide individual students with a better foundation for success. Photo: Thinkstock

Utdannelse avgjørende for synshemmede

En fersk undersøkelse viser at utdannelse er viktig for å få synshemmede i jobb. Det rimer dårlig med at ungdom med synstap nå får fritak for en rekke fag i videregående skole.

Forskerne Live Eikenes og Per Arvid Steen med PET MR-maskinen. Foto: Geir Mogen, NTNU

Kreften som dreper mennene

Alvorlig kreftsyke pasienter får radioaktivt stoff sprøytet inn i årene i forskernes jakt på bedre diagnoser. Norge har den femte høyeste dødsraten for prostatakreft i Europa.