Synspunkt
Transnovas representanter mener bakgrunnen for elbilinsentivene ikke primært er å bidra til reduserte utslipp i dag, men til et systemskifte.
Foto: Thinkstock

Transnova: – Elbilstøtte er ikke galskapspolitikk

Elbilstøtten er nødvendig for å få til en omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi kan forvente oss mer fornybar energi til drift av elbiler, også på globalt nivå, mener Transnova, som blant annet gir tilskudd til ladestasjoner.

Gravid

Data fra 30.000 kvinner kan berge liv

Kvinner med svangerskapskomplikasjoner har dobbelt så stor risiko for hjerte- og karsykdom. Nå vil et unikt datamateriale fra 30.000 kvinner gi stor gevinst i forebygging av sykdom.

klimakunst, klima, kunst

Klimakunst for bedre livsstil

Kunst kan gi oss en emosjonell reaksjon. Kan samtidskunst bidra til at vi legger om vanene våre og lever mer miljøvennlig?

Synspunkt
EIT IKKJE-TEMA : Lågstatuselevar får problem i høgstatusskolar
Foto: AGE/GV-press

Lesing kobler om hjernen

Å lære seg å lese betyr å koble om viktige deler i hjernen. Dette bør lærere vite og ta hensyn til. For å gjøre jobben lettere for barna.

Synspunkt
Formålet med klimapolitikken er å gjøre alle energikjeder praktisk talt utslippsfrie innen 2050. For at det skal bli mulig, må transportsektoren baseres på utslippsfrie energibærere, som elektrisitet, sier Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero. Foto: Thinkstock

– Skonhoft ser ikke energirevolusjonen

Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero er ikke nådig i sin omtale av professor Anders Skonhoft ved NTNU. Skonhoft er sterkt kritisk til elbilpolitikken i Norge.

The Norwegian Association for the Blind and Partially Sighted thinks that the current system catering for visually impaired pupils is not good enough, and that action should be taken to provide individual students with a better foundation for success. Photo: Thinkstock

Utdannelse avgjørende for synshemmede

En fersk undersøkelse viser at utdannelse er viktig for å få synshemmede i jobb. Det rimer dårlig med at ungdom med synstap nå får fritak for en rekke fag i videregående skole.

Forskerne Live Eikenes og Per Arvid Steen med PET MR-maskinen. Foto: Geir Mogen, NTNU

Kreften som dreper mennene

Alvorlig kreftsyke pasienter får radioaktivt stoff sprøytet inn i årene i forskernes jakt på bedre diagnoser. Norge har den femte høyeste dødsraten for prostatakreft i Europa.

Tørkemetoden er en variant av teknologien som brukes for å tørke klippfisk. Foto: Thinkstock

Hvordan klippfisk kan hjelpe kreftforskere

Kan tørking være et alternativ til nedfrysing for å ta vare på vevsprøver fra mennesker? I så fall er det mye penger å spare. Deler av teknologien er hentet fra tørkeprosesser i klippfiskindustrien.