Undersjøisk gruvedrift

Illustrasjonsbilde av black smoker
KRONIKK

Ligger vår fremtid på havdypet?

Lav oljepris har satt fart i debatten om hvilke næringer Norge skal utvikle og leve av framover. I regjerings reviderte nasjonalbudsjett seiler utvinning av havbunnsmineraler opp som et tydelig satsningsområde.

Gruvedrift på dypt vann

Undersjøisk gruvedrift er en næring i emning. Om noen år henter vi kanskje norsk gull opp fra 2000 meters dyp.