undergrunnsbane

Under jorda i New York

Norske forskere har en sentral rolle når undergrunnsbanen i verdensmetropolen skal utvides, noe som skjer for første gang siden 1930.