Uganda

KORTNYTT

– Funksjonshemmede mister grunnskole

En levekårsundersøkelse gjort i Uganda avdekker at personer med funksjonshemninger har dårlige kår når det gjelder både utdanning og helse. Det gjør det nærmest umulig å komme ut av fattigdom.

Oljefyrt håp

Norge hjelper Afrikas yngste oljenasjon med velstandsresepten. Men læringen går begge veier.