Toyota

Hydrogen – fra hype til hypertech

I Trondheim kjører store lastebiler snart rundt på hydrogen produsert fra solkraft og med rent vann som “eksos”. Hydrogenteknologi kan gjøre både tog og skip utslippsfrie – med norske vindkast på tanken.

Toyota ser mot Norge

I årevis har en hel verden sett opp til japanske produksjonsbedrifter. Nå vil de lære teamorganisering av norske forskere.