Tore Slagsvold

Uten flokken dør granmeisa

Status i flokken er helt avgjørende for om granmeisa overlever vinteren. De med lavest status ligger tynt an.