tema

Polare prøvelser

Aktivitetene i nordområdene øker. Men hvor trygt er det å operere her?

Byers ville vekst

Hvert år øker folketallet i verdens byer med 60 millioner mennesker. Hva gjør byplanleggerne da?

Nok til alle?

Sosiale ytelser og velferdsgoder kuttes over hele Europa. Hvor lenge kan Ola og Kari forbli i paradis?

Gemini.no logo

Det nye trusselbildet

Du trenger hverken bomber eller granater for å sette nasjonens sikkerhet i fare. Alt som kreves, er litt ondsinnet programvare.

Gemini.no logo

Både sikkert og uvisst

Aldri har vi hatt det så trygt som nå. Samtidig gripes vi daglig av angst, og det slett ikke uten grunn.