Stein Østerlund Petersen

Nok til alle?

Sosiale ytelser og velferdsgoder kuttes over hele Europa. Hvor lenge kan Ola og Kari forbli i paradis?