Stein Johannessen

Gangfelt gir falsk trygghet

– Dårlige gangfelt øker ulykkesrisikoen. Sikkerheten for fotgjengerne ville mange steder vært bedre uten oppmerket gangfelt, mener NTNU-professor.