stål

Stålkontroll mot terror

Stål brukes til bomber. Stål brukes også til beskyttelse mot bomber. Forskning på terror og stål betyr forskjellen på liv og død.

Gass + malm = ny industri

Nordområdene har store ressurser av naturgass og jernmalm. Materialproduserende industriklynger i området kan bli gull verdt.