SpeedUp

Slik kan vi bygge dobbelt så raskt

Planlegging og bygging av veier og hus tar for lang tid. Det utgjør et samfunnsproblem i Norge. Men et nytt forskningsprosjekt har vist at tidsbruken kan halveres.

Byggeperioden skal halveres

Det går for lang tid fra et bygg vedtas å reises, til det står ferdig. Speed-Up-prosjektet vil rette på dette.