smertelindring

Tema: Smertegåten

Noen har bestandig smerter. Men årsakene er ikke alltid så åpenbare.