Ships and Ocean Structures (CeSOS)

Sikker til sjøs

«God kommunikasjons- og formuleringsevne er avgjørende for å kunne ha en god tankeprosess.»