psykisk helsevern

Kvinne sitter med hendene foran ansiktet og ser deprimert ut

Kommunene mangler psykiske omsorgstilbud

Nedbyggingen av døgnplassene i det psykiske helsevernet fortsetter. Men mange kommuner sliter med å gi gode erstatningstilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og store rusproblemer, viser ny rapport.

KORTNYTT

Bruker mer tvang

SINTEF Helse har undersøkt bruken av tvangsmidler (mekaniske tvangsmidler, kortidsvirkende […]