prostatakreft

Mann hos legen. Bildet er arrangert.

Bedre overvåking av prostatakreften

Kreft i prostata utvikler seg så sakte at pasientene ikke trenger umiddelbar behandling. Aktiv overvåking kan derfor hindre overbehandling av kreftformen.

Kreften som dreper menn

Alvorlig kreftsyke pasienter får radioaktivt stoff sprøytet inn i årene i jakten på bedre diagnoser.