Polyteknisk forening

Gemini.no logo

IT til folket

«Mediene og de nye teknologiene komer til å styre mye av våre liv, enten vi liker det eller ikke»