oversetting

Oftest oversett

– Oversatte bøker burde egentlig fått to anmeldelser: én om forfatteren, og én om oversetteren.