Olav Vadstein

Skall, skall ikke

Kiselalger har et skall som tilsynelatende er en ulempe. Men de har det likevel.